Concurso de dibujo 2024

Concurso de Dibujo Monumento al Sagrado Corazón de Jesús Monte Urgull

La Asociación de Amigos del Sagrado Corazón de Jesús y del Monte Urgull, deseando fomentar entre los niños y niñas el interés por este querido monte, para que lo frecuenten y se acostumbren a disfrutar de la naturaleza contemplándola y respetándola, organizan, con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Sendaviva, Aquarium, Catamarán Ciudad San Sebastián, Chocolates de Mendaro Saint Gerons y Asociación de Amigos del Museo de San Telmo un Concurso Infantil de Dibujo con arreglo a las siguientes bases:

BASES

1. Se establecen las siguientes categorías:

 • Niños y niñas de Educación Infantil (hasta 6 años)
 • Niños y niñas de 1º a 4º de Educación Primaria (entre 7 y 10 años)
 • Niños y niñas de 5º y 6º de Ed. Primaria y de Ed. Secundaria (entre 11 y 16 años)

2. Se presentará un dibujo del Monumento al Sagrado Corazón, de estilo libre, en una hoja tamaño DIN A-4.

3. En cada trabajo presentado deberán figurar los siguientes datos del concursante.

 • Nombre, apellidos y edad del autor.
 • Teléfono.
 • Si procede, Colegio, curso y clase, Parroquia, Centro, Club, Asociación….

4. Para cada categoría habrá trofeos y regalos aportados por los patrocinadores del concurso y por la Asociación.

5. Los trabajos se entregarán de alguna de las siguientes maneras hasta el 1 de junio:

 • en la Capilla del Monte Urgull, antes o después de Misa (viernes 9:30 h./ domingos 9:00 h.)
 • en Chocolates de Mendaro, C/ Etxaide 6, San Sebastián
 • en el Apartado de Correos nº 1852.
 • a través del profesor o responsable de grupo.

6. El domingo 16 de junio, tendrá lugar la exposición de los trabajos en el monte Urgull, en la explanada del Castillo, entre las 11:30 y las 12:00 horas. A las 12:00 h. habrá Misa en la Capilla del Monte Urgull y a continuación se procederá a la entrega de premios y trofeos. Si el tiempo lo permite se obsequiará seguidamente a los asistentes con un aperitivo.

7. El hecho de presentarse a este Concurso supone la aceptación de las presentes bases. La Asociación designará los miembros del jurado, y su fallo resultará inapelable. Los concursantes otorgan a la Asociación derecho de reproducción de los dibujos presentados para fines propios de la misma.

CONSULTAS: Para cualquier aclaración sobre el Concurso pueden llamar al teléfono 620-904014 o escribir al e-mail sagradocorazonurgull@gmail.com.

Patrocinadores/Babesleak

Jesusen Bihotzaren Monumentua eta Urgull Mendiari buruzko Marrazki Lehiaketa

Jesusen Bihotzaren Monumentuaren eta Urgull Mendiaren Lagunek, Marrazki Lehiaketa antolatu dute Donostiako Udala, SENDAVIVA, Aquarium, Ciudad San Sebastián katamarana,Chocolates de Mendaro Saint Gerons eta San Telmo Museoaren Lagunen ElkarteaSan Telmo Museoaren Lagunen Elkartea laguntzaz, guztiengan –nagusi, gazte, haur– mendi maite horrenganako interesa sustatu nahian, inguru hori bisitatu eta, natura ikusita, inguruneaz gozatzen eta hura errespetatzen ohitu daitezen. Hona hemen Lehiaketaren:

OINARRAK

1.- Maila hauek bereiziko dira:      

 • Haur Hezkuntzako haurrak (6 urte arte)
 • Lehen Hezkuntzako 1. eta 4. Maila bitarteko haurrak (7 eta 10 urte bitartekoak)
 • L. H. 5. eta 6. Maila eta Bigarren hezkuntzakoikasleak (11 eta 16 urte bitartekoak)

2.- Jesusen Bihotzaren Monumentuaren marrazki bat aurkeztuko da, estilo librean, DIN A-4 neurriko orri batean.

3.- Marrazki bakoitzean ondorengo datuak idatzi behar dira:

 • Izen-deiturak eta adina.
 • Telefono zenbakia.
 • Elkarte, Ikastetxe, Ikastola (maila/gela) edo Erakundea dagokionean

4.- Maila bakoitzak bere sari, trofeo eta opariak izango ditu lehiaketaren babesleen eskutik

5.- Lanak, Ekainaren 1an arte aurkeztu daitezke, honako moduetan:

 • Urgull Mendiko Elizan, ohizko mezak bukatzean: ostiraletan 9,30tan eta igandetan 9etan.
 • Chocolates de Mendaro dendan, Etxaide kalea 6, Donostian
 • 1852 Posta Kutxatilan
 • Irakasle, Katekista eta Taldeko arduradunaren bitartez.

6.- Ekainaren 16ean, igandea, Gazteluko Haitz Matxoaren aurreko zelaigunean aurkeztutako lan guztiekin erakusketa egingo da, 11 etatik 12 ak arte. Ondoren, Meza ospatuko da Urgull mendiko Elizan eta bukatzean sariak banatuko dira. Eguraldiak galerazten ez badu, azaltzen diren guztientzat hamaiketakoa eskeiniko da.

7.- Lehiaketara aurkezteak honako oinarri hauek onartzea suposatzen du. Elkarte antolatzaileak epaimahaikoak izendatuko ditu lanak epaitu eta sariak emateko. Ezin da erabakiaren aurka jo. Aurkeztutako lanen argitalpenari lotutako eskubideak Elkarte antolatzaileari ematen zaizkio berezko dituen eginkizunetarako.

ARGIBIDEAK: Lehiaketari buruzko argibidetarako 620-904014 telefonora dei dezakezue edo sagradocorazonurgull@gmail.com helbidera idatzi.